С. Козичино – преградна стена Калгамач герме


Описание и история

Късноантична преградна стена Калгамач герме се намира на 7.10 km западно по права линия от центъра на село Козичино. Построена е за да пази главния път от Марцианопол за Анхиало, в отсечката пресичаща главното било на Стара планина между “Хемските порти” при с. Голица и бившето село Доброван. Преградата е построена на най- високата точка на този път в Стара планина, близо до връх “Коджа енге” (508 m), между два дола от запад и изток, напречни на пътя. Съоръжението се състои от порта фланкирана от две U- образни кули, обърнати с фронт на север, отделени на 40 крачки една от друга. От портата на югозапад по стръмния склон се спуска едното рамо на крепостната стена, на дължина 195 крачки, защитена от още две U- образни кули, насочени на север. Кулите са на 56 крачки една от друга. От портата на североизток се спуска другото крило на крепостната стена, на дължина от 180 крачки, като тази стена също е защитена от две U-образни кули, с фронт на север. На югоизток от портата, недалеч от стената, личат останки от постройки, може би останки от казармените помещения на обслужващата съоръжението войска.

Местоположение

Надморска височина: 483 m GPS координати: 42°51’14” С.Ш. и 27°29’19” И.Д.

Източници

Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.