С. Дюля – крепост “Кале ери”


Описание и история

Късноантична крепост Кале ери се намира на 1 km запад- югозапад по права линия от центъра на от село Дюля. Няма публикувани данни за него. Разположено е в западната част на скалистия хребет “Хасарджик”. На 150 m северно от укреплението тече река Айваджик дере. Крепостта „Хасарлък йорен” се намира на 1.7 km югоизточно, а укреплението Кале ери е нейният аванпост. Контролира пътя по река Айваджик дере за пролома на река Луда Камчия и път, който е клон от Веселиновския проход. Последният се отделя от местността “Милче баир” и е в северното подножие на височината “Йорен”. Пътят минава южно от твърдината Кале ери и достига крепостта „Хасарлък йорен” при с. Планиница. Друг път, контролиран от обекта, идва от крепостта „Асар башъ” при с. Поляците покрай крепостта „Хасарлък йорен” към долината на река Луда Камчия. Стените на укреплението са по върховата част и затварят една многоъгълна конфигурация с площ 0.64 дка, с максимална дължина 40 m и широчина 22 m. От запад стените са полузатрупани. Градежът им е идентичен с този на крепостите „Асар башъ” и „Хасарлък йорен”. Дебелината им е 2.62 m. В източната част има малка U- образна кула, изградена срещу достъпната седловина. Близо до кулата вероятно е входът днес затрупан. Други кули е възможно да има в югозападния, северния и североизточния ъгъл. На 15 m пред източната страна има насип от камъни, вероятни останки от външна стена. В укреплението рядко се намират фрагменти от ранновизантийска керамика. На 200 m югозападно е местността “Кърмъзъ тарла” със следи от ранновизантийско селище. В южната част на тази местност е пътят, който се отклонява от местността “Милче баир” за крепостта „Хасарлък йорен”.

Местоположение

Надморска височина: 253 m GPS координати: 42°54’32” С.Ш. и 27°07’03” И.Д.

Източници

Георгиев, И. Ранновизантйски и средновековни български укрепления за отбрана на Айтоския проход. ВИС София 1995

Планове

s dyulya krepost kale eri 5f439e9103666

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.