С. Козичино – крепост Градище


Описание и история

Късноантична крепост Градище се намира на 6.58 km североизточно по права линия от центъра на село Козичино и на 3.27 m южно от село Бърдарево. По всяка вероятност има форма на неправилен шестоъгълник, като във всеки ъгъл има по една кула. Изградена е на възвишение със стръмни и отвесни склонове на запад, север и изток. От юг където възвишението се свързва с останалата част от възвишението е защитена допълнително от дълбок ров. От западната и страна тече малка река, която се влива на север в река Двойница, а от изток височината се ограничава от дълбоко дере.

Местоположение

Надморска височина: 205 m GPS координати: 42°53’38” С.Ш. и 27°36’00” И.Д.

Източници

Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.