С. Гайтаниново – крепост Градище


Описание и история

Късноантична крепост “Градище” се намира на едноименния връх, на 1.14 km южно по права линия от центъра на село Гайтаниново. Градището е обгледен хълм. Васил Кънчов, български учен, учител и изследвач на Македония, в едно пътуване по тия места престоял един ден в с. Гайтаниново и посетил Градището на 5.07.1891 г. В своите пътни бележки той пише: „…Подир един час път стигнахме до върха на височината. Тук има една поляна, около 5-6 дюлюма голяма. Тя се нарича Градището. Сега е изорана и посеяна с ниви. Из ораното често нормирали стари пари, тухли и други остатъци от зидове и здания. На най- западния край на поляната стои до 60 m висока могила. На върха и има кръгообразна площ с обиколка 300 добри крачки. Тия площи са били опасани с двойни яки стени, дебели един метър. От стената са останали долните части. Камъните са слепени с добър хоросан, в който има пясък от тъпчени керемиди откъм север, юг и запад крепостта е била съвсем недостъпна, защото склоновете и са много стръмни и има повече от 400 m дълбочина до долината на р. Буровица, която тече на юг от планината, и почти толкова до другата една река, която върви на север от височината. От върха на крепостта се отваря един широк простор. ” Към описанието на Васил Кънчов преди около 100 години, сега може да се добави, че остатъците от зидове, здания и стената на укреплението не съществуват. Останали са на върха на могилата, в околовръст, ров дълбок около 0.6 m и купища камъни, примесени с керамични отломки, следи от древна наблюдателна кула.

Местоположение

Надморска височина: 1003 m GPS координати: 41°26’33” С.Ш. и 23°42’29” И.Д. 

Източници

 http://www.teshovo.com/teshovo_gradishteto.html посетена на 06.11.2011 г. в 09.55 ч.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.