С. Козаре – крепост Каята / Ктения


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Каята/Ктения се намира на 0.72 km северозападно по права линия от центъра на село Козаре. Крепостта е изградена на плато, което доминира над околността. Западната част на платото е преградена с крепостна стена от изток. От другите страни няма крепостни стени, поради отвесните скални склонове на платото. Пред крепостната стена има следи от ров. На нея се забелязват следи от две правоъгълни кули. Стената е дълга около 330 m. В крепостта е регистриран поселищен живот от: ранновизантийския период (IV-VII век), Първото българско царство (IX-X век), от XI-XII век, Второто българско царство (XII-XIV век). Автора Д. Момчилов, предполага, че това е късноантичната и средновековна крепост “Ктения”.

Местоположение

Надморска височина: 324 m GPS координати: 42°36’35” С.Ш. и 27°03’20” И.Д.

Източници

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999

Снимки

https://plus.google.com/photos/118046531361653679916/albums/618995319836…

Планове

s kozare krepost kayata kteniya 5f439d827fa0c

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.