Гр. Обзор – граничен, землен вал


4 / 100

 

Описание и история

Средновековен, граничен, землен вал при град Обзор е разположен на 1.56 km северно по права линия от центъра на град Обзор, върху пясъчната ивица между устията на реките Двойница и Перпери дере. Започва от левия бряг на река Двойница, продължава по права линия до река Перпери дере, проследява се на нейния ляв бряг и завършва в подножието на възвишението, върху чиито източен тесен край (нос Св. Атанас) е имало антична крепост. Южно от вала, в очертанията на Обзор, се е намирала крепостта „Темплум Йовис“. Поради песъчливия терен не е изкопан ров. Отдалечен е от морския бряг на около 200- 250 m. Дължината му е около 1 km. Земленият насип е широк 20 m и висок до 2 m. Проучването на валовете показва, че всички те са изградени върху ниските незаливни тераси на морския бряг, върху двата бряга на някоя река или между бреговете на две реки. Навсякъде трасето на вала е съобразено с особеностите на терена: използвани са близките стръмнини на морския бряг; укрепена е край морската тераса; съобразена е пясъчната ивица като допълнително препятствие; в укрепителната система са включени и заблатените участъци на реките Батова, Краневска, Камчия, Фандъклийска и Двойница; в зависимост от условията като допълнително препятствие пред насипа имало и ров. Проучването на валовете и намерените в насипа предмети показват, че изграждането им е започнало най-рано през VII век и е продължило през следващите столетия. Предназначението на тези валове е било да охраняват границата на изток против противник, който би дошъл по море. В такъв смисъл К. Шкорпил е предложил поради това си предназначение те да бъдат разглеждани като „противодесантни“. Същевременно обаче, тъй като морският бряг не се е намирал много далеч от „Плиска“ и другите държавни центрове, отбраната на Черноморското крайбрежие била подсилена и от други укрепителни съоръжения. Такъв бил например земленият лагер в южния край на валовете при река Камчия. В днешно време обекта е изцяло унищожен.

Местоположение

Надморска височина: 1 m GPS координати: 42°49’58” С.Ш. и 27°52’49” И.Д.

Източници

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982
М. Гърдев

Comments are disabled.