С. Ковачевица – укрепено скално светилище Кози камък

укрепено скално светилище Кози камък

65 / 100

Описание и история

Праисторическо, тракийско и антично укрепено скално светилище Кози камък се намира на едноименното възвишение на 7.6 km североизточно по права линия от центъра на село Ковачевица. Изградено е на естествено непристъпни скални групи на самият въх на възвишението, като в своята защита ефектно разчита на отвесните до 30 m скали. Самото възвишение е със стръмни склонове от всички страни, което допълнително защитава светилището.

Укрепено скално светилище Кози камък има неправилна форма с максимални размери 125х 59 m и заема площ от 3.3 дка. Няколкото скални групи са разположени в посока север-юг, като достъпните пространства между тях са преградени със здрави крепостни стени. Те са градени от местни, ломени, плочести камъни със спойка от кал. По-голямата част от стените днес се проследяват във вид на разсипи. В западното подножие на скалите има добре подравнена площадка с полукръгла форма. По ръбът на площадката също е била издигната крепостна стена, останките, на която днес се проследяват добре, като на места тя е запазена на височина около 1 m. Тази стена има формата на дъга, като на най-изпъкналата част е бил оформен вход защитаван непосредствено северно от квадратна кула. Останките на тази кула днес добре се различават на терена.

Основната част на укрепено скално светилище Кози камък е била издигната върху най-голямата скална група заемаща цялата южна половина на обекта. Достъпът до него става по тясно стълбище издялано в скалата. Върхът на скалната група е заравнен, като на места отделни скали стърчат подобно на комини на голям параход. Скалите носят следи от обработка и в тях се виждат множество издълбани ями, правоъгълни отвори и улеи. На най-високата скална площадка от тази скална група е изсечена голяма яма – котел, която от юг е преграждана от изкуствена дървена преграда. От този котел тръгва голям улей, който отвежда течността до южната стена на скалата, от където ритуално е падала в подножието.

Из цялата южна скална група на укрепено скално светилище Кози камък има издълбани разпръснати около 300 кръгли отвора, които се интерпретират от археолозите, като звездна карта. Именно около 300 са звездите, които най-ясно се виждат в северното звездно небе. Северно от тази скална група и от полукръглата площадка оградена от крепостна стена има още няколко скални групи, които са влизали в пределите на обекта. Те оформят проходи по между си, които са служили за достъп между отделни, затворени пространства.

В най–северната скална група се забелязва ритуално стълбище подобно на това открито на светилището до яз. Дженевра, което се намира на 26 km източно от тук. Това стълбище е ориентирано запад-изток и тръгва от северозападното подножие на обекта, като се изкачва до върха на северната скална група. Това стълбище представлява своеобразна алея, по която божеството тачено на тези скали, символично се е изкачвало или е слизало от висините, на които са го поставили вярванията на древните жители. Из целия обект се забелязват множество фрагменти от битова керамика, активно използвана в ритуалите в светилището.

Местоположение

Надморска височина: 1474 m GPS координати: 41°43’54” С.Ш. и 23°53’39” И.Д.

Източници

Уикипедия
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/NpKmPCh7FZ9rTYeBA
Haiduk-tourist.blogspot.com

Планове

К.Василев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *