С. Костен – крепост Калето


15 / 100

 

Описание и история

Късноантична крепост Калето се намира на 1.12 km северно по права линия от село Костен. Разположена е върху едноименното възвишение, под най- високия връх на Карнобатската планина- Илийца. Хълмът върху който се намира обектът е със много стръмни склонове, като е най – лесно достъпен от изток през широка седловина. Има неправилна форма, с широка страна на запад и стеснена на юг. Входът е разположен от юг. Вътрешността на крепостта е изкуствено заравнена. От запад на крепостта се намира дълбоко и непристъпно дере и от тази страна крепостна стена не се забелязва над терена. От останалите страни крепостната стена се забелязва добре на терена, като е била с широка 2 m. На чупката между северната и източната стена, при най-уязвимата част на крепостта, се намират основи на кула. Днес на терена останките от тази кула са силно разрушени и не може да се определи формата ѝ. От тази страна пред укреплението, през седловината отделяща възвишението е прокопан ров, който днес е със запазена дълбочина повече от 2 m. Северозападната стена на обекта е дълга 28 m, северната- 112 m и завършва със споменатата кула, източната- 14 m, южната- 116 m, като преминава в западна с дължина около 50 m. Крепостта е силно разрушена. Само по южната крепостна стена има отсечка с дължина 8 m и височина до 1 m. Градеж- лице от дялани камъни, споени с бял хоросан. На около 100 m западно от главният вход се различават останките на още един, по-малък, вход. Вътрешността на обекта е била застроена, като днес по терена се забелязват основите на множество сгради. Крепостта е датирана към периода V-VII век.

Местоположение

Надморска височина: 565 m GPS координати: 42°47’35” С.Ш. и 26°57’24” И.Д.

Източници

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999 г.
С. Танев

Категория обекти в БГ:

Comments are disabled.