С. Казичене – римска пътна станция Екстуомне


Описание и история

Римска пътна станция Екстуомне се намира между селата Казичене и Кривина.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.