С. Карлуково – трасийска крепост в м. “Калето”


Описание и история

Тракийска крепост в местността “Калето“ се намира на 1.05 km северно по права линия от центъра на село Карлуково. Крепостната стена се вижда от въздуха. Стената е тракийска, изградена от ломени камъни без спойка. Стената е била е широка 2-3 m и дълга 140 m. Преграждала е най- тясната част на скалист полуостров от западната му страна, който е с отвесни скални стени от север и североизток, стръмни от юг и изток. Входът е по средата на стената от запад. Полуострова е обграден с река Искър от север и североизток, и местната рекичка от юг и изток, идваща от Карлуково. Двете реки се събират на североизточната му част. От север на юг под скалата минава пролазна пещера, която е укрепена при входа си от север. Южния е скрит и създава една допълнителна тайна система за отстъпление към и от крепостта през различните векове. Между северния скат на платото и река Искър се намира едната част на двубазисната ранновизантийска крепост, охранявала римския път и селището.

Местоположение

Надморска височина: 231 m GPS координати: 43°10’27” С.Ш. и 24°03’50” И.Д.

Comments are disabled.