С. Карлуково – тракийска крепост Калето

img 0763

Скалистото плато заемано от крепостта, погледнато от североизток


73 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Калето се намира на 1.05 km северно по права линия от центъра на село Карлуково. Тя е изградена на високо, скалисто плато на левият бряг на река Искър, което е обиколено с отвесни до 30-40 m склонове от всички страни с изключение на югозапад. Именно от югозападната страна е издигната здрава крепостна стена, която прегражда най-тясната част на платото от север на югоизток. Платото е обграден от река Искър от север и североизток и с десен неин приток от юг и изток, идващ от село Карлуково. Двете реки се събират североизточно под платото.

Стената на крепост Калето е била с ширина 2.5-3.5 m и е с дължина 140 m. Градежът ѝ е типичен такийски, от местен ломен камък без спойка. Днес на терена куртината се проследява във вид на голям разсип, но в миналото тя е представлявала спретнат зид с височина от около 1.5-2 m, върху който е била издигната здрава дървена палисада.

Придвижвайки се на юг по стената, на около 37 m, от северния ѝ край, в северозападна посока, се отделя втора стена с дължина 53 m, която също достига отвесните, северни склонове на платото. По всяка вероятност този участък на укреплението е бил най-уязвимият в отбраната, което е наложило да бъде усилен посредством построяването на втората стена.

Главният вход в крепост Калето е разположен на около 36 m от южния край на стената. Той е с ширина около 1.5 m и е бил защитаван от малки, издадени извън стената бастиони. Останки от кули не се забелязват.

На южният склон на обекта, в близост до южният край на преградната стена се забелязват 1-2 участъка, през които е възможно да проникне противник в твърдината. Тези участъци също са били преградени с крепостни стени.

Укрепеното плато на крепост Калето има максимални размери 479х239 m с площ от над 80 дка. По терена му се намират фрагменти от тракийска, груба керамика.

В северната част на платото, от запад на изток, под скалата минава пещера, която е укрепена при входа си от запад. Източният изход е издълбан изкуствено и се намира 15 m над коритото на малкия десен приток на река Искър. Макар, че укрепяването на пещерата е в по-късен период, много е вероятно тя да е имала пряк достъп до платото на крепост Калето, посредством скрит пещерен комин със стълба. Такава връзка днес не се забелязва, но е много вероятно да е съществувал, което би създало една допълнителна тайна система за отстъпление към и от крепостта през различните векове.

Местоположение

Надморска височина: 234 m GPS координати: 43°10’28” С.Ш. и 24°03’50” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев, К. Василев

Снимки

Снимки – С. Карлуково – тракийска крепост Калето – К. Василев
Снимки – С. Карлуково – тракийска крепост Калето – Е. Минчев

Планове

Автор: К. Василев

Comments are disabled.