С. Бистрица – крепост Долно градище


Описание и история

Късноантична крепост „Долно градище“ се намира на 4 km западно от село Бистрица. Построена е върху заоблено възвишение от Рила планина. От запад, изток и юг възвишението е със стръмни склонове. Крепостта е достъпна само от север, където чрез седловина се свързва с „Горно градище“. Укреплението има неправилна форма, продиктувана от конфигурацията на терена и заема площ от около 4 дка. Крепостния зид се проследява под насип. Цялата крепост сега е залесена с гъста гора. В подножието и има извор.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Източници

 Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.