С. Гърчиново – крепост Гърчиновско градище

img 2546 scaled e1606019885634

61 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Гърчиновско градище се намира на 2.56 km южно по права линия от центъра на село Гърчиново и на 1.07 km източно от село Крепча, върху западния край на платото „Сърта“. Възвишението върху което се издига крепостта, е със стръмни и високи, скални склонове от северозапад, югозапад и югоизток.

Твърдината има максимални размери 200х188 m и заема площ от над 26 дка. Крепостните стени са градени от различни по големина камъни, добре подредени по лица, със спойка от кал. Днес те се проследяват във вид на насипи, които на североизточната стена достигат височина от 5 m. К. Шкорпил съобщава, за наличието на 4 кули и две порти, които и сега добре се различават. Две от кулите, както и двете порти са разположени на северната стена.

Двете порти на Гърчиновско градище се намират съответно в близост до западния и в близост до източния край на тази стена. Пътя от източната порта продължава по платото на възвишението на североизток, а този от западната порта слиза в югозападното подножие на хълма. В днешно време ерозията на почвата е разкрила запазена структура от западната порта, от което се вижда, че тя е била с ширина 2.1 m.

Другите две кули са разположени на източната стена, чийто останки от своя страна са значително по- зле запазени от останалите стени. По всяка вероятност на североизточната крепостна стена е имало поне още една крепостна кула, но това може да бъде потвърдено само при извършването на археологически разкопки.

На североизток от Гърчиновско градище е имало допълнителен напречен зид, който е преграждал допълнителни части от платото. Днес този зид е напълно унищожен. От югозапад крепостна стена не е изграждана. Там за защита се е разчитало на отвесен, скален склон с височина над 10 m. От северната и североизточната достъпни страни e имало крепостен ров, който в днешно време е напълно заличен. В укреплението е имало кладенци, които сега е засипани.

Намиращата се на терена керамика недвусмислено датира Гърчиновско градище за времето на Първото българско царство IX-XI в. Културният пласт е с дебелина едва 0.8 m, което потвърждава не особено дългият период на обитаване му. В крайната южна част на крепостта в близост до отвесните скали са намерени и фрагменти от керамика, която се датира, най- общо от I хил.пр.н.е.

В предвид изложеното, Гърчиновско градище представлява типичен представител на условно така наречените „втори тип“ укрепления от този период. Те основно се категоризират с ограничено/неефективно използване на защитните кули, което е в пълно съответствие с ранносредновековната селищна система по нашите земи. Градището е изградено на около 20 km югоизточно от тогавашния областен център и най- важен град в региона- „Червен“.

За връзката между двете крепости свидетелства спомена на местните за два стари пътя водещи от единият обект към другия, със  средновековен произход носещи имената „Шишманов път“ и „Керван йолу“. Липсата на по- късни от X-XI век находки, дава основание да се предполага, че крепостта Гърчиновско градище е унищожена в хода на византийското завладяване на източна България и повече не е възстановявана. Покрай нея в посока изток- запад минава античния път „Улпия Ескус“- Абритус.

Местоположение

Надморска височина: 300 m GPS координати: 43°29’13” С.Ш. и 26°08’50” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Торбатов, С., Т. Стоянов. Теренни обхождания на Поповските и Зараевските височини, Североизточна България. – В: Археологически открития и разкопки през 2009. София, 2010.
Торбатов, С. Градища край Крепча. – В: Проф. д-р Борис Д. Борисов ученици и приятели, том 2. Велико Търново, 2016.
Автори: М. Гърдев, К. Василев

Планове

К. Василев

К. Шкорпил
s garchinovo krepost garchinovsko gradishte 5f424b3e354a5

Comments are disabled.