С. Габерово – крепост Калето


Описание и история

Антична и късноантична крепост Калето се намира на около 1.5-1.8 km северно по права линия от центъра на село Габерово. По всяка вероятност крепостта е свързана със селището разположено северно от нея. Крепостта представлява укрепено с каменни стени място, следващо конфигурацията на терена. Северната крепостна стена е с дължина около 100 m и вероятна ширина 2 m. Южната крепостна стена е с неправилна форма и описва полукръг. Най- широката част е 30 m. Обектът е силно компрометиран от иманярски изкопи, в които се открива битова и строителна керамика и зидове. В един от тези изкопи, засегнал южната стена с дълбочина 2 m, ясно се очерта вътрешното и лице и зид, перпендикулярен на стената. Локализира се предполагаемият вход на крепостта, който се намира в западната част. Обектът се датира във II–VII в. Северно от него е регистрирано селището, което се локализира в местността Бозълъка (Житницата), на десния бряг на р. Ахелой, върху първата незаливна тераса, в орана небранувана нива. Дължината в посока северозапад- югоизток е 1 km, а ширината североизток – югозапад е от 50 до 300 m, в зависимост от тази на терасатa. Регистрира се ниска концентрация на строителна и битова керамика. На няколко места са локализирани петна с много висока концентрация на ломен камък, с диаметър около 25-30 m.

Местоположение

Надморска височина: 215 m GPS координати: 42°42’42” С.Ш. и 27°31’24” И.Д.

Източници

Известия на музеите от югоизточна България. Сливен, 2009 г. 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.