С. Дюлево – крепост


Описание и история

Тракийска крепост има на 3.53 km западно по права линия от центъра на село Дюлево, на левия бряг на Стрелчанска Луда Яна, между двете воденици, на около 3 km южно от “Стрелчанско кале” (Галата), върху отвесна височина, с посока североизток- югозапад, се намират следи от малка крепост. От нивото на реката тя отстои на 60-70 m височина. Срещуположния бряг също е стръмен и недостъпен, поради което, долината тук е била удобна за охрана. Крепостта има форма на елипса с оси 45/20 m. Зидовете са изцяло разрушени и не може да се установи дебелината им и техните съоръжения. Няма следи от хоросан по необработените камъни на стената.

Местоположение

Предполагаемо: Надморска височина: 452 m GPS координати: 42°27’11” С.Ш. и 24°20’09” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.