С. Драганово – крепост Леса баир

С. Драганово - Леса баир

Хоросана от кулата на Леса баир.


68 / 100

Описание и история

Антична крепост Леса баир е била изградена на двувърхо възвишение, на 4.1 km северозападно по права линия от центъра на село Драганово. Върхът е стратегически. От него има отлична видимост във всички посоки, като на юг, запад и изток- на голямо разстояние.

Северно до Леса баир в посока изток- запад минава главния път „Никополис ад Иструм“- „Марцианополис“, а в посока север- юг северно и източно минава друг античен път, свързващ римските кастели по Дунава с проходите в Стара планина.

От въздуха на върховете “Леса баир” се забелязва очертанието на изкуствено създадено заграждение, като от изток ясно се вижда и очертанието на правоъгълна кула, обърната с дългата страна в посока север- юг. Тя е с размери около 40х25 m. Формата на твърдината е неправилна, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. От юг и запад склоновете са високи и стръмни, като са свлачищни. От изток малко суходолие, допълнително подсилва отбраната, като може би е изкуствено. Укреплението Леса баир е най- достъпно от север- североизток, откъм масива. Широчината на защитната линия е до 30 m и вероятно е включвала ров, вал и дървена палисада на него.

На място по трасето на защитната линия се забелязват дребни камъни. На най- високата точка се намират едри и дребни парчета снежнобял, ронлив хоросан. Там вероятно е имало каменна кула. Керамика не се намира.

Съдейки по релефа и разположението, твърдината Леса баир вероятно е била изградена с цел сигнално- наблюдателни функции по главния път. От нея има директна визуална връзка с крепостите „Никополис ад Иструм“ на югозапад, „Ряховец“ на юг, „Св. Петър и Павел“ на юг, „Малтепе“ на югоизток и крепостта „Басановец“ на изток. С транслация на визуалния сигнал през един обект- с крепост „Калето“ при с. Г. Г. Тръмбеш на изток и крепост „Калето“при с. Крушето на северозапад.

В днешно време почти 100% от терена на Леса баир се обработва със селскостопанска цел, като крепостните съоръжения са изцяло заличени. Камъните от кулата вероятно са взети от местните жители със строителна цел.

Местоположение

Надморска височина: 171 m GPS координати: 43°14’54” С.Ш. и 25°42’45” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.