С. Дерманци – крепост Калето


Описание и история

Средновековна крепост Калето се намира в едноименната местност, на десния бряг на река Вит, на 3.06 km югоизточно по права линия от центъра на село Дерманци. Изградена е на възвишение с отвесен склон на запад и стръмни склонове на север и изток. Крепостта е приблизителни размери 92 m в посока север- юг, и 30 m в посока изток- запад. Най- достъпната, южна страна на укреплението започва с ров, издълбан в посока изток- запад. Той е бил широк около 4 m. За дълбочината му може само да се гадае. След него в северна посока е разположена тракийска, погребална могила, която е била висока около 4-5 m преди разкопаването и от иманяри. В нея се виждат стените на гробница, изградена от каменни плочи. Поради иманярската намеса не може да се определи точно как е изглеждала южната и източната защитна полоса. От запад липсва крепостна стена. Възможно е да е била унищожена от реката, защото западния склон в момента представлява стръмен или отвесен сипей. От север възвишението е със стръмен и тесен склон. От север и изток покрай възвишението, в посока север- юг върви древен път, покрит с речни, обли камъни. Местни хора си спомнят, че до преди около 30 години под възвишението от северната и източната страна над пътя, е имало каменна ограда, запазена на височина около 0.5 m, изградена от речни, обли камъни. По всяка вероятност това е била външната крепостна стена, която е съществувала от север и изток. Отделно горе на платото по всяка вероятност е имало още една крепостна стена, която в момента е изцяло унищожена. Възможно е първоначално на мястото да е имало само наблюдателна кула върху могилата и в последствие на по- късен етап да е била изградена крепостта.

Местоположение

Надморска височина: 211 m GPS координати: 43°07’29” С.Ш. и 24°17’34” И.Д.

Източници

М. Гърдев

 

Comments are disabled.