С. Чирен – Чиренско кале


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Чиренско кале се намира на 2.51 km източно по права линия от центъра на село Чирен. Крепостта е издигната на скалисто възвишение с не много стръмни склонове от изток, юг и запад, и с отвесен до 15 m северен склон. Възвишението доминира над околните равнини и от него има много добра видимост във всички посоки. Крепостта има формата на трапец със голяма основа насочена на север. Заемала е площ от над 6 дка. Крепостните стени са с дебелина от 2 m и са градени от местен, бял ломен камък, споен с бледорозов хоросан. По трасето на крепостната стена се забелязват останките от 3 кули, всичките разположени на източната стена. По останалата част на крепостното трасе също се забелязват отделни струпвания на камъни, които обаче са силно обезличени. Въпреки това, по тези струпвания може да се предположи наличието на още две кули по западната стена и най- малко една кула на южната. Кулите вероятно са били с ”U”- образна или правоъгълна форма и са излизали пред куртината, най- малко на 6.5 m. Пред основната стена на разстояние от 6 до 10 m е била разположена втора крепостна стена- протейхизма. В днешно време крепостните стени се проследяват под разсип и няма запазени участъци. Само на няколко места ерозията и човешката дейност са разкрили основите им. Входа на крепостта вероятно е бил от източната страна, където в днешно време минава терасиран път. От тази страна има по- полегат достъп до укреплението и крепостните кули са разположени по- нагъсто. Другият по- лесно достъпен участък на крепостта е от запад, където две кули са защитавали достъпа до куртината. Укреплението има още един вход, който е разположен на северната, отвесна стена на хълма. Входът умело е прокопан в скалите, перпендикулярно на отвесния склон. Пред него древният строител е извършил допълнително укрепяване, издигайки стабилна крепостна стена, която облицова скалите. В днешно време крепостната стена се е свлякла по склона, но скалната порта е добре запазена до върха на арката си. От тази порта тръгва малка пътека, която се спуска в долината. На около 10 m пред скалният вход, под отвесните скали, иманяри са разкрили основите на малка сграда- може би църква. Във вътрешността на крепостта има много останки от сгради, които се проследяват под насипи и се наблюдават множество фрагменти от керамика. На върха са издигнати телевизионен ретранслатор и GSM клетка. Единият от строежите е унищожил голяма част от вътрешността на обекта и част от източната стена, а другия е унищожил една от западните кули.

Местоположение

Надморска височина: 434 m GPS координати: 43°20’03” С.Ш. и 23°35’52” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985
К. Василев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/hejtyH

Comments are disabled.