С. Червен – крепост в м. “Мутьовица”


Описание и история

Тракийска крепост има в местността „Мутьовица“, на 1.73 km югозападно по права линия от центъра на село Червен. Изградена е върху скалист полуостров с предимно отвесни или много стръмни склонове от всички посоки, с изключение на изток. Възвишението от север и запад е ограничено от река Черни Лом, а от юг- от десен негов приток. От изток полуостровът е допълнително защитен от дълбоко и широко 35-100 m суходолие. Най- достъпен е от североизток, където през седловина се достига до него. Обекта е с дължина в посока изток- запад от 457 m и максимална широчина в посока север- юг от 339 m. Има форма на неправилен триъгълник, с площ от около 15 дка. От източната достъпна страна, се очертават останките от две крепостни стени, на разстояние 20 m една от друга, които в момента са изцяло заличени. Лицевите камъни за взети за построяването на селскостопански постройки, а вътрешността представлява блокаж от ломени камъни и кал. Трасето на крепостната стена личи добре под затревения насип. Главната порта е била от североизточната страна. Там между двете крепостни стени бегло се забелязват останките на два рова. Вход е имало и от север, който е водил до реката. На 115 m западно от входа е имало още една стена, разположена в посока север- юг, която е разделяла твърдината на две. Укреплението е датирано към V-III в.пр.н.е. 

Местоположение

Надморска височина: 182 m GPS координати: 43°36’07” С.Ш. и 26°00’44” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Иванов, Д. Археологически паметници в Русенски окръг. София, 1983
М. Гърдев

Обекти в БългарияОбласт РусеОбщ. ИвановоСевероизточна Б-я

Comments are disabled.