С. Черковица – крепост Анасамус / Асамус / Осъмско кале


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост An Asamus/Asamus/Анасамус/Асамус/Осъмско кале се намира на 1.65 km източно по права линия от центъра на село Черковица, на десния бряг на река Осъм, на северозападния край на Никополското възвишение. Изградена е на естествено обособено самостоятелно възвишение, достъпно само от югоизток. Крепостните стени са ограждали площ от около 20 дка. Част от тях на изток все още са запазени на височина 1.5-2 m с изваден външен дялан камък. Пълнежът е от ломен камък споен с хоросан. Стратегическото положение на крепостта, е позволявало лесно наблюдение на цялата Дунавска низина на север от река Дунав и охрана на поречието на река Осъм на юг. К. Шкорпил съобщава, че в подножието на крепостта е открит подземен тунел, изграден от ломен камък, с цилиндричен свод, дебел 0.30 m. Самият тунел имал 1.60 m височина. Крепостта според него и намерените останки от керамика, е просъществувала и през средновековието. Мястото и е идеално за защита на “Никополската крепост” от запад, от където тя е най- уязвима. Обекта заедно с останалите крепости по Никополското плато, образува здрав крепостен възел с център Никопол. Запазеното име на късноантичната крепост Асамус в съвременната топономия- Осъмско кале, дава основание да се допусне, че и през средновековието крепостта е запазила старото си име.

Местоположение

Надморска височина: 84 m GPS координати: 43°41’40” С.Ш. и 24°51’05” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.