С. Боженците – крепост Забраненото


62 / 100

Описание и история

Крепост Забраненото се намира в едноименната местност, на 1.33 km североизточно по права линия от центъра на село Боженците. Изградена е на рид, който се спуска от североизток на югозапад. От запад е ограничен от река Боженска, а от север и юг- от десни нейни притоци. Ридът е тесен и дълъг със стръмни склонове от всички страни, с изключение от изток, където чрез билото си се свързва с останалата част от масив „Черни връх“. От север и юг в източната част на рида има извори, благодарение на които животът тук е напълно възможен.

През 2018 г. на рида Забраненото археолозите провеждат теренен обход. Открита е вероятно крепостна стена под насип от необработени камъни, наподобяващо каменен вал с дължина от около 100 m, разположен в посока североизток- югозапад. Това е част от северната крепостна стена на укреплението.

Твърдина Забраненото е разположена на билото на рида и на южния му склон. Има клиновидна, елипсовидна, издължена в посока изток- запад форма с максимални размери 205х105 m. Затворената площ е около 16.8 дка. На някой сателитни снимки ясно се вижда очертанието на защитната линия. Съдейки по разположението, размерите и формата, може да се предположи, че обекта е от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 620 m GPS координати: 42°52’54” С.Ш. и 25°26’06” И.Д.

Литература

Петракиев, И., М. Йорданов. Теренни издирвания в землищата на селата Боженците и Торбалъжите, общ. Габрово и с. Николаево, общ. Трявна. – В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019.
Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *