С. Ботуня – крепост Градище/Камъка


Описание и история

Антична и средновековна крепост Градище/Камъка се намира на 0.85 km западно по права линия от центъра на село Ботуня, върху скалистото плато „Камъка”. Платото е естествено непристъпно от изток и юг, от където високи до 10-15 m скали го обикалят. От север има много стръмен склон, което прави единственият удобен подход към него от запад. Крепостта заема цялото плато, като има формата на неправилен четириъгълник с максимални размери 120х60 m и площ от 5.7 дка. От юг под обекта преминава река Ботуня. Крепостни стени са изградени само от север и запад, като днес те се проследяват на терена под насип. Пред западната стена, където е и най- уязвимия участък на укреплението е издълбан ров, а пред ровът е издигнат насип. Върху този насип вероятно е била издигната дървена палисада. Подобно укрепяване се наблюдава при редица други крепости, като типичен примерно е „Цари Мали град“ при село Белчин. Входът към твърдината е от запад, очертан от фланкиращи кули. Вероятно това са и единствените кули, тъй като терена от другите страни е естествено защитен. В скалите под крепостта има три пещери. Те са достъпни и отгоре през широки отвори, изсечени в скалата, като са били използвани от жителите на крепостта. Две от тях се наричат „Пещерите”, а третата „Западната дупка”. В последната е открито праисторическо селище.

Местоположение

Надморска височина: 297 m  GPS координати: 43°17’15” С.Ш. и 23°20’58” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985
К. Василев
Е. Минчев
М. Гърдев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2017/05/blog-post_33.html

Планове

К. Василев

Comments are disabled.