С. Боголин – крепост Градище


Описание и история

Късноантична крепост “Градище” се намира на едноименния хълм, на 1.17 km северно по права линия от центъра на село Боголин. Разположена е върху заоблено възвишение, спускащо се на юг с две тераси, с площ над 10 дка. Оградено е от Търговското дере и долината на река Бистрица. По ръба на източната страна се очертава зид, граден от ломени камъни, споени с хоросан, смесен със счукана тухла. Може да се проследи на дължина около 15 m. Има широчина 1.3 m и е запазен на височина до 1 m. Във вътрешността, на места има струпани камъни от разрушени основи, а до тях ями, копани от иманяри. През миналото площта на крепостта се е обработвала и отделните парцели са оградени със зидове. Съществувала е в периода 4- 5 век.

Местоположение

Надморска височина: 784 m GPS координати: 41°33’00” С.Ш. и 23°57’15” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.