С. Българево – крепост Тимум- запад


64 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Timum/Тимум- запад се намира в местността “Дълбока”, на 2.46 km западно по права линия от центъра на село Българево. Разположена е вдясно от пътя от град Каварна- нос „Калиакра“, по отбивката за мидената ферма, на 80 m от западната стена на късноантичен и средновековен Тимум. Известна е и с името “Буюк кале”.

Още по времето на османското робство, както и в по- ново време, укреплението е било използвано от местното население за естествена кариера за добиване на готов, строителен материал. Най- големи щети са нанесени във втората половина на 40-те и началото на 50-те години на миналия век. При все това, дори и в настоящия си вид останките представляват внушителна гледка.

Тимум- запад е разположен до самия ръб на високата тук около 85 m крайморска тераса. От юг е нямало крепостна стена, или тя е пропаднала с част от брега. В настоящия си вид укреплението има почти квадратен план, нарушен само от една чупка по трасето на източния зид, който е най- добре запазен. Той има дължина около 100 m и личи във вид на висок до 2 m каменно- землен вал, по хребета на който се забелязват камъни и парчета бял хоросан от градежа. Западната стена е дълга 90 m, като тя също се проследява добре по терена.

Най- засегната е северната стена на Тимум- запад, дълга 100 m. В северозападния и североизточния ъгъл на укреплението е имало кръгли кули. В средата на северната стена е имало четириъгълна кула (може би квадратна), издаваща се пред фронта на отбранителната линия. Мястото на една кула с неопределена форма се разпознава по трасето на западната крепостна стена, на около 40 m южно от северния и ъгъл. В средата на източната крепостна стена е била разположена портата, фланкирана от две близко разположени кули с неясен план.

Пред северната стена има издълбан ров. Пред западната има широк естествен дол, поради което тук ров вероятно никога не е прокопаван. Типологически Тимум- запад следва да се класифицира като кастел, изграден по средата на VI век с чисто военно- охранителни функции, като част от охранителната мрежа укрепления, издигнати от император Юстиниан I. Унищожено е към края на VI или началото на VII в.

Местоположение

Надморска височина: 85 m GPS координати: 43°24’26” С.Ш. и 28°22’53” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Планове

s balgarevo krepost timum timum zapad 5f413db4b2680s balgarevo krepost timum timum zapad 5f413db5df884

Comments are disabled.