С. Капитан Димитрово – крепост в м. Деве бурун


6 / 100

Описание и история

Късноантична крепост има в местността “Деве бурун”, на 3.05 km западно по права линия от центъра на село Капитан Димитрово. Нейното име вероятно е “Св. Кирил”. Тя е изградено на десния бряг на каньона на Суха река, върху един издължен от югоизток на северозапад скалист полуостров, свързан чрез тясна седлообразна шийка с околното плато. Възвишението има могилообразен вид, със заравнено било и стръмни, а от югозапад и отвесни склонове. Крепостта има неправилен план, изцяло предопределен от конфигурацията на терена. Максималните му размери достигат приблизително 150х40 m, а площта му възлиза на около 4 дка. Околовръстната крепостна стена се състои от множество праволинейни участъци с различна дължина. По трасето и са регистрирани само две кули. Едната от тях е U- образна, с вътрешни размери 6.5 на 3.9 m и дебелина на зидовете от 1.6 m. Изградена е била на късата източна крепостна стена, за да отбранява най- уязвимата част на укреплението, откъм свързващата го с платото шийка. Другата кула е с четириъгълен план и вътрешни размери 3.5 на 3.7 m и дебелина на зида 1.1 m. Разположена е на северната, крепостна стена. Достъпът до твърдината се е осъществявал през една порта и една потерна. Портата е представлявала обикновен отвор в крепостния зид, разположен на 12 m от западния край на северната крепостна стена. Приблизително в средата на същата стена е била регистрирана малка потерна, под която в стръмния скалист склон били изсечени стъпала. Стената е изградена от не добре обработени дялани камъни, с пълнеж от ломени камъни, споени с хоросан. Тя е дебела 1.2-1.6 m в различните си части. Археологическите проучвания през 1993 г. установяват втора конструктивна фаза, при която северната стена е била преизградена почти до основи. Крепостта възниква през края на IV или началото на V век, когато укреплението чувствително пострадало при едно от хунските нашествия и животът в него секнало за I век. То било възстановено в началото на VI век и просъществувало до към края на същия век, когато окончателно загинало. Още първите изследвания на укреплението го окачествяват като кастел и изтъкват неговия военен характер. То е било издигнато непосредствено край трасето на античния път „Дуросторум“- “Залдапа”- „Калатис“, започващо от пътната станция в околностите на сегашното село Войново и водещо към „Залдапа“, а оттам на изток към морския бряг. Определено главната функция на крепостта е била да охранява пътя в една от най- невралгичните точки, а именно пресичането на каньона на Суха река. По всяка вероятност е бил и пункт за събиране на държавни такси и мита.

Местоположение

Надморска височина: 65 m GPS координати: 43°57’09” С.Ш. и 27°39’16” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002.
Автори: М. Гърдев, К. Василев

Планове

s kapitan dimitrovo krepost v m deve burun 5f413e395eaa9s kapitan dimitrovo krepost v m deve burun 5f413e3ac41ces kapitan dimitrovo krepost v m deve burun 5f413e3c5c1dbs kapitan dimitrovo krepost v m deve burun 5f413e3e158c7

Comments are disabled.