Гр. Твърдица – крепост Твърдица


Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Твърдица/Бердитца се намира на 1.19 km северно по права линия от центъра на град Твърдица. Произлиза от българската дума твърдина (крепост, укрепление). Изградена е по времето на траките, но е поддържана и доразвивана през ранновизантийска епоха, достига своя връх през ХІІ-ХІV век, когато става крепост- град при нужда за живеещото в котловината и планинската част на района население. Така, по времето на Втората българска държава се превръща във важна крепост на системата за отбрана, изградена по старопланинските проходи, по недостъпни места и проломите на реките. Изградена е на височина, заобиколена от север, запад и юг от река Твърдишка, връх “Кутра” от изток, местността “Калугера” от запад и североизток, и “Сечената скала” от югозапад. Площадката на крепостта е наклонена на юг. От север и юг към реката се спускат стръмни скали, които правят склона почти отвесен и недостъпен. Единствената възможност за лесен достъп е от изток по склона “Кутра”. Стената, която е опасвала това естествено защитено място, е разрушена на някой места до основи, но в по- голямата си част има запазени зидове над земята, като по- значителни останки има на югоизток. В продължение на 27 m те стърчат на 4-5 m над земята. Крепостната стена следва конфигурацията на терена. Южната стена е силно начупена и на места подсилена с контрафорси. Към източния контрафорс се виждат напречни зидове. Те са останки вероятно от кула. Покрай южната стена има руини от сгради. Крепостната стена обгражда по- високата западна част на укрепеният обект. Западната по- ниска част е обособена условно в отделен ръкав, който се намира на по- ниска тераса. За защитата на тази втора част от крепостта се е разчитало основно на стръмните и отвесни склонове от север и запад, на реката от запад и юг и на основната крепост от изток. Този участък от укреплението е бил слабо укрепен основно от юг, където достъпът от към реката е по- труден. В днешно време няма никакви видими останки от това укрепяване, което вероятно е включвало малък вал и дървена палисада. Във вътрешността на тази по- ниска част от укреплението също се забелязват следи от сгради и вероятно от самостоятелни кули, които са подсилвали зашитата. Общата площ на крепостта е 20-21 дка, а на основната укрепена, източна част е 14. дка. От запазените зидове се вижда, че стената е градена от ломен камък, споен с бял хоросан. На някой места хоросана е смесен с едро счукана тухла. При градежа е подбиран едър камък, с оформено лице за външна и вътрешна зидария. Вътрешността на стената е запълнена с дребен ломен камък, споен с хоросан. Крепостната стена е дебела от 1.5 m до 1.8 m, а стените на другите съоръжения и вътрешни сгради 1-1.2 m. Много умело са направени връзките на стената със скалните образувания. Този голям укрепен пункт включвал система от наблюдателни места, които своевременно предпазвали от всякакви изненади на придвижващ се неприятел от изток, запад и юг. В осигурителната система били включени наблюдателни точки в дола “Вайло”, на височината “Кутра” и “Калугера” от изток и “Дъсченица” на запад. Пред източната стена на крепостта се намират развалини на черква (Х-ХІІ в) със запазени стени до 1.5 m и следи от стенописи. Църквата е била разкопана от археолозите преди 50 г. и за съжаление не е била консервирана и укрепена. В днешно време тя вече е напълно разрушена, като се е свлякла по склоновете.

Местоположение

Надморска височина: 456 m GPS координати: 42°42’42” С.Ш. и 25°54’05” И.Д.

Източници

Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982
Е. Минчев
М. Гърдев
К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/11/blog-post_32.html

Планове

К. Василев

gr tvarditsa krepost tvarditsa 5f43bcafb2f65gr tvarditsa krepost tvarditsa 5f43bcb33e9d3

Comments are disabled.