Гр. Свети Влас – преградна стена до развалините на ман. “Св. Власий”


Описание и история

Късноантична преградна стена има в източната част на град Свети Влас, на 1.26 km източно по права линия от центъра на града, на западния бряг на малката рекичка “Паша мезар”/”Канела дере”, до развалините на манастир “Св. Власий”. Стената се спуска по склона на връх “Кедра” в южно направление до морето. Била е дълга 820 крачки, с дебелина до 2.5 m. Строена е от ломени камъни и е имала кули. Стената е разположена между манастира и рекичката. На север от манастира по крепостната стена личат две кули, като едната е много близко до манастира, а другата в подножието на планината. Първата е била правоъгълна, а втората кръгла. Правоъгълната е била разположена от западната страна на стената. На юг от манастира, някъде при сегашния комплекс “Манастира” е имало още една кула, която е била квадратна и се е намирала също от западната страна на стената. Крепостната стена е със западен и източен фронт на защита. От запад защитата е поета от кулите, които са изнесени на запад, а от изток- дерето на реката.

Местоположение

Надморска височина: 100- 0 m GPS координати: 42°42’29” С.Ш. и 27°46’19” И.Д.

Източници

Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.