Гр. Сандански – укрепен град Медиус / Дезудава / Св.Врач


Описание и история

Античен и късноантичен укрепен град Медиус/Дезудава/Св.Врач се намира на територията на град Сандански. Селището около минералните извори е възникнало през II хилядолетие преди нашата ера. В края на VI век е бил разрушен от варварски племена. От тези времена той носи името Свети Врач в памет на двамата братя Козма и Дамян- народни лечители. Това име градът носи до 1947 година, когато е преименуван на Сандански. Древният град лежи изцяло върху терена на съвременния град Сандански, като намерените археологически обекти са от различни исторически периоди. Разцвет градът е получил в периода IV-VI век. От това време са открити множество обществени сгради и раннохристиянски базилики, включително раннохристиянски епископски комплекс. Интерес представляват откритите мозаечни декоративни килими, част от които са експонирани “ин сито” в Археологическия музей на град Сандански. Непобедимото тракийско племе меди живеело хиляди години в добросъседски отношения с останалите тракийски племена в своята прекрасна слънчева родина. Растял и хубавеел град Дезудава, както било кръстено централното селище на медите, което преведено на български означава престолнина. Градът бил обграден с каменни непревземаеми стени. Развивали се много занаяти, произвеждали се оръжия и редица необходими съоръжения и стоки за снабдяване на населението. През бурните години на своето величие прославеният град Дезудава се управлявал от всесилен градски съвет с 80 души сенатори, наречен буле. В града имало римски гимназиум, в който учениците се наричали “ефеби”. През V век на Балканския полуостров идват от изток многобройни славянски племена, които се настаняват тук. Славяно- българите са направили твърде много за чудния слънчев юг, присъединявайки в границите на своята държава и земите на медите. През този дълъг период от време славата на Дезудава се носи по света, прогласявайки чудодейните лечебни условия на региона, както и чудесата на двамата братя Козма и Дамян. Те изкусно възприели методите за лечение от народните лечители на медите и извършвали чудеса. Народът ги провъзгласил за светци, а след смъртта им бил прекръстен и градът на името на светите врачове. Градът е имал правилна планировка с улици разположени в посоки север- юг и изток- запад. Крепостната стена е била изградена от ломени и речни камъни, споени с бял хоросан, като за лице са използвани по- правилните такива. Открити са фрагменти от крепостната стена, която е имала различна широчина, варираща от 1.6 до 1.92 m. Със сигурност тя е притежавала и кули, макар още да не са открити такива. Градът се е разполагал на площ от около 150- 200 дка.

Местоположение

Надморска височина: 248 m GPS координати: 41°33’59” С.Ш. и 23°16’47” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.
http://bg.wikipedia.org/wiki/Сандански
посетена на 01.10.2011 г. в 07.07 часа

Снимки

https://goo.gl/photos/BRsXyhkPCLzDo1Rx7

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.