Гр. Разлог – крепост Калята


Описание и история

Късноантична крепост Калята се намира на 9 km югозападно по права линия от центъра на град Разлог, в североизточните склонове на Пирин. Разположена е върху огромен рид, естествено защитен от дълбокото дере на Бяла река. По ръба на възвишението минава зид, граден от местен варовик и мрамор, споени с изобилен хоросан, смесен със счукана тухла. Източния зид има широчина 1 m, а част от северозападната стена, обрушена от лицето, достига височина до 3.5 m. Крепостта има неправилна форма на триъгълник с остър връх на северозапад, която е силно издължена в посока изток- запад. Приблизителните ѝ максимални размери са 80х20 m. Цялата крепост е разорана от иманяри.

Местоположение

Надморска височина: 1384 m GPS координати: 41°50’38” С.Ш. и 23°22’24” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987
metalengine

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/01/blog-post_30.html

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.