С. Караново – крепост Мъжки хисар


Описание и история

Антична и късноантична крепост Мъжки хисар се намира на 1.77 km северозападно по права линия от центъра на село Караново. Изградена е на най- доминиращата височина в тази част на Гребенец и югозападно под Айтоски проход. Има зрителна връзка на север с крепостите при с. Карагеоргиево, на североизток- с крепостта над град Айтос, на изток с тази до село Малка поляна. Намира се на трапецовиден по форма хълм, достъпен по полегат южен склон, със стръмни склонове на запад, север и изток. Крепостта е на площ 2.6 дка, като крепостните стени оформят почти триъгълно пространство с притъпен връх на юг. Самите стени се проследяват под формата на насип, на много места с външни лица. За кули може да се предполага в източната и в най- южната част, където най- вероятно е входът. Градежа на стените е оформен от местен ломен камък, подреден по лица, в средата с пълнеж от дребни камъни. Спойката е от хоросан смесен с тухлени частици и парченца андезитен туф. Последната съставка е хигроскопична и се среща в много крепости около Айтос. Крепостта е снабдена с протейхизма, градена в суха зидария. Тя е във вид на насип и лицев градеж на 6-11 m от крепостта. Открита е ранновизантийска керамика, но и фина римска керамика от III в. Основна функция на крепостта е да отбранява пътя от гр. Айтос- с. Пирне- с. Караново, пътя от „Градището” (с. Карагеоргиево), пътя от „Калето” (с. Тополица). На юг от крепостта тези пътища водят към „Калето” при с. Вратица или на югоизток към Анхиало.

Местоположение

Надморска височина: 295 m GPS координати: 42°39’30” С.Ш. и 27°11’05” И.Д.

Източници

Георгиев, И. Ранновизантйски и средновековни български укрепления за отбрана на Айтоския проход. ВИС София 1995г.

Планове

s karanovo krepost mazhki hisar 5f439a0644808

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.