Гр. Лом – Ломски землен вал


66 / 100

Описание и история

Ломски, средновековен землен вал прегражда равнината между реките Дунав и Цибрица. Започва от брега на Дунава, на 2.5 km източно от устието на р. Лом, върви по Ломското бърдо, пресича хълма “Маймун баир”, минава източно от село Расово, прекосява долината на р. Душилица и достига левия бряг на р. Цибрица източно от с. Дългоделци. Дължината му е 25 km. Земленият насип е широк 10- 15 m и висок до 2 m. Ровът е от западната страна, с широчина 10 m и дълбочина 3- 3.5 m. Дъното му е широко 2 m.

Местоположение

Надморска височина: 185 m GPS координати: 43°49’36” С.Ш. и 23°16’40” И.Д.

Литература

Информация: Петров, П. Образуване на българската държава. София, 1981 г. Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.