Гр. Горна Оряховица – крепост Камъка

Гр. Г. Оряховица - Камъка

Крепост Камъка снимана от югозапад.


74 / 100

Описание и история

Тракийска и антична крепост Камъка се намира на едноименния връх, на 1.93 km западно по права линия от центъра на град Горна Оряховица. Построена е на платовидно, скалисто възвишение с отвесни или много стръмни склонове от север и отвесни от изток и юг.

Приблизителните размери на Камъка са около 722 m дължина в посока изток- запад и широчина в най- широката, западна част около 263 m. Има триъгълна форма с остър връх на изток и площ от около 115 дка. Крепостни стени са били издигнати от запад, от където е и най- достъпна, и в голяма част от северната страна където склона е много стръмен, но все пак на места достъпен. От останалите страни крепостта е обиколена от отвесни скали, чиято височина на места достига 50 m. Крепостните стени са изградени от ломени камъни без спойка.

От юг скалния склон е отвесен и по всяка вероятност не е имало крепостна стена, но под скалния венец се забелязва отбранителната система на укрепеното градище “Дендарий”. От северната страна, стената на Камъка следва линията на платото. От север и североизток се забелязват каменни струпвания, вероятно крепостни кули, или крепостни съоръжения изградени в по- късни периоди. В северозападния участък на укреплението също няма крепостни стени, там отново се повяват отвесни до 80 m скални склонове.

Западната крепостна стена на Камъка се проследява във вид на насип с ширина 5-10 m. Тя е изградена между северният и южният отвесен склон и е дълга 240 m. Днес е трудно да се определи къде е бил входа в нея, но по всяка вероятност той е в средата на стената където се забелязват по големи струпвания от камъни. Тези струпвания предполагат наличие на крепостна кула, която е охранявала въпросният вход.

Крепостната стена разположена на североизточния стръмен склон е била значително по тънка. Останките от нея са се разпилели по стръмният склон, като в днешно време само на отделни места се проследяват малки разсипи, които маркират трасето ѝ. Най- вероятно в най- източната част на твърдината  е имало поне още един вход, който се е спускал по стръмният склон в долината. Днес по този път е една от пътеките за достъп до обекта.

Твърдина Камъка е използвана от траки и римляни. Първото селище в района датира от втората половина на петото хилядолетие пр.н.е. (средно- каменната епоха). Между хълма „Камъка“ и „Арбанашкото плато“ са открити следи от по- късно тракийско селище, чиито обитатели са били от племето Кробизи. Те са построили крепостта Камъка, която е съществувала от V в.пр.н.е. През I век римляните завземат областта и на свой ред започват да използват твърдината за собствени цели. Това селище постепенно придобило икономическа мощ главно чрез отглеждане на лозя и винопроизводство.

Живота в селището продължил до идването на славяните през VI-VII век. Няма материални следи от уседнал живот в периода между VII и XII век. В средата на укреплението има останки от тракийско светилище- врязан в скалата квадрат със страна 2 m и дълбочина 0.5 m. Надолу продължава малка пещера. Мястото на тракийското светилище има интересно обяснение- силното нагряване на варовика през лятото предизвиква мощно възходящо течение, което разцепва буреносните и градоносни облаци и ги отхвърля встрани. Затова град пада по северните склонове на „Камъка“, но не и по югоизточните, където били лозята и самото селище.

Крепост Камъка е част от цялостна, тракийска, крепостна система, заемаща площ от около 6х6 km. Ако се докаже, че цялата гъсто застроена площ между „Царевец“ и „Ряховец“ е била използвана от траките, то тогава населеното място няма аналог по големина и сложност на укрепителните съоръжения в България. По всяка вероятност тук е била столицата на племето Кробизи- „Берипара“.

Самата крепост Камъка е едно от укрепленията на платото „Дендарий“, което цялото е било укрепено с непристъпни, скални венци и крепостни стени изградени от ломени камъни без спойка, от землени валове и дървени палисади върху тях и самостоятелни укрепления, като крепостите “Ряховец“, Камъка, „Чуй петела“ и „Змеица“. Под южния скален венец на „Камъка“ се виждат останки от тях. Те са със сложна структура, като са разположени надлъжно и напречно по дължина на скалния венец.

Местоположение

Надморска височина: 412 m GPS координати: 43°07’22” С.Ш. и 25°39’25” И.Д.

Литература

Константинов, И., В. Николов. Горна Оряховица. София, 1985.
Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

Снимки на крепост Камъка
Снимки на крепост Камъка
Снимки на крепост Камъка

План

К. Василев

Comments are disabled.