Гр. Етрополе – османска табия в м. “Етрополска седловина”


Описание и история

Османска табия има в местността „Етрополска седловина“, на 9.21 km югозападно по права линия от центъра на град Етрополе. Табията е служила за охрана на „Етрополския проход“, като пътя през него минава на 70 m североизточно и на 160 m югоизточно от обекта. Тя е малка, с правоъгълна, неправилна форма и приблизителни размери 10х10 m. Фронта е насочен на североизток към пътя, който охранява.
Редут/табия е название на постоянно или временно фортификационно, землено, укрепително съоръжение. Широко се е използвал в позиционна война. Пригоден е за тактическа отбрана на 200- 800 войника (от рота до батальон). Много често включва и артилерия (обикновено 2-4 оръдия). Има форма на четириъгълник или друг многоъгълник. Обграден е от всички страни с висок землен насип (бруствер) и външен дълбок ров пред него. С развитие на минното дело подстъпите към редута често се минират. Система от редути може да има оперативно значение при отбранителни действия на военна част, съединение или обединение, които имат право на самостоятелни действия.

Местоположение

Надморска височина: 1787 m GPS координати 42°46’30″С.Ш. и 23°54’54″И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.