Гр. Етрополе – османска табия на вр. “Баба”


Описание и история

Древна крепост, старобългарско землено укрепление и османска табия е имало на връх „Баба“, на 8.86 km югозападно по права линия от центъра на град Етрополе. Табията е служила за охрана на пътищата в тоя район по време на Руско- турската война (1877-1878 г.). Връх „Баба“ се намира на билото на Стара планина и е най- високия в Етрополския дял на планината. От върха започва „Транчов рид“, който се спуска на север и който е много удобен за изкачване. В древността по него е вървял път, който на юг е слизал в селата Буново и Мирково по рид „Калугера“, който се спуска на юг от връх „Баба“. В момента на самия връх има военно поделение с ограда и достъпът до върха е невъзможен. Като се вземе в предвид стратегическото му положение, пътищата минаващи от тук, както и рударството в района, на върха е имало крепост от древни времена- (най- вероятно тракийска и антична), както и старобългарско, землено укрепление преизползвано по- късно от османците като табия през Руско- турската война (1877-1878 г.).
Редут/табия е название на постоянно или временно фортификационно, землено, укрепително съоръжение. Широко се е използвал в позиционна война. Пригоден е за тактическа отбрана на 200- 800 войника (от рота до батальон). Много често включва и артилерия (обикновено 2-4 оръдия). Има форма на четириъгълник или друг многоъгълник. Обграден е от всички страни с висок землен насип (бруствер) и външен дълбок ров пред него. С развитие на минното дело подстъпите към редута често се минират. Система от редути може да има оперативно значение при отбранителни действия на военна част, съединение или обединение, които имат право на самостоятелни действия.

Местоположение

Надморска височина: 1787 m GPS координати 42°45’17″С.Ш. и 23°58’29″И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.