Гр. Елена – крепост Кота 592.0


66 / 100

Описание и история

Крепост Кота 592.0 се намира на едноименния връх, на 6.31 km североизточно по права линия от центъра на град Елена. Изградена е на крайния западен връх на рида „Стрели камък“, който се простира от връх „Кара бурун“/“Пирамидата“ на запад. Върхът е със стръмни и отвесни, високи склонове от всички страни с изключение на изток, където чрез тясна седловина се свързва с останалата част от масива. Извисява се на 432 m над нивото на река Златаришка, която го ограничава от запад. От юг и север е ограничен от десни нейни притоци.

Връх Кота 592.0 представлява изкуствено изравнена площадка, издължена в посока изток- запад. Твърдината е разположена на върха и южния склон. От изток и запад се проследяват преградни стени, които слизат по склона от юг, до негова скална засечка, където той е отвесен. От юг защитната линия е елипсовидна, както и от север. Без посещение не може да се установи дали обектът е късноантично, преградно съоръжение или тракийско укрепление. Максималните размери на Кота 592.0 са около 190 m в посока север- юг и около 137 m в посока изток- запад.

На връх „Стрели камък“, който е стратегически и се намира на 200 m източно от крепост Кота 592.0, също има крепостно съоръжение. На тоя връх е имало сигнално- наблюдателна кула, тъй като той доминира над околността и от него има отлична видимост във всички посоки и на много голямо разстояние.

През връх Кота 592.0 в посока изток- запад минава Предбалканския древен път, който обслужва Втора линия крепости на Източната римска империя. Тоя път засега се проследява от Черно море до Ботевградското поле.

В тая си част той идва от изток по билото на масива „Кара бурун“/“Пирамидата“, минава покрай връх „Стрели камък“, през твърдина Кота 592.0, през местност „Сечената скала“ и по мост той пресича река Златаришка между късноантичните укрепления „Макавея“ и „Братовановград“.

Местоположение

Надморска височина: 592 m GPS координати: 42°59’00” С.Ш. и 25°54’14” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *