Гр. Черноморец – крепост Акин / Акра


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост “Акин”/”Акра” се намира на едноименния нос, на 1.79 km северозападно по права линия от центъра на град Черноморец. Крепостта е възникнала в късната античност и е напусната е в края на VI век без дори да е проведена една битка пред здравите и стени. До този извод са сигнали археолозите, след като не са намерили нито един връх от копие или стрела и нито един камък от прашка пред и зад крепостната стена. Най- вероятно крепостта е напусната следствие на страх от страна на нейните жители научавайки каква е била съдбата на по- северните черноморски крепости след като са били превзети от авари и славяни. През XI век стените отново са използвани за кратко, за което свидетелства незначително козметично преустройство в западната част на стената и оловен печат. Крепостната стена пресича в посока изток- запад шийката на носа от залива “Св. Никола” до Залива “Вромос”. До днес са запазени около 50 m от нея с височина до 4 m. Стената е изградена от средно големи ломени и морски камъни обилно слепени с бял на цвят силно ронлив хоросан. Лицевите страни на стената са добре оформени с измазани фуги. Дебелината на стената в повечето места е 2.4 m като в западната част тя нараства на 2.5 m и даже на 3.6 m в крайните приводнени части в залива “Вромос”. Крепостната стена е била подсилена от правоъгълна кула, пиластър и бастион от вътрешната страна на стената. Правоъгълната кула е в западната страна на стената и в по- голямата си част се намира във водата. Тя е с размери 5.8х3.7 m. Кулата е изнесена извън куртината на стената и дебелината на стените и са 1 m. Пиластъра е разположен на стръмния западен участък и е с размери 2х2.2 m. Пиластъра е разполагал с един 5 редов тухлен пояс върху който е била ходовата линия на войниците обслужващи крепостната стена. В равната част на крепостната стена непосредствено преди източния и край е бил изграден вътрешен бастион с размери 5х4 m. Той е неделима част от стената. Построен е от добре подчертани лицеви камъни, а вътрешността е запълнена със ситни камъни обилно залети с хоросан- блокаж. При археологическите проучвания не бе намерена портата на крепостта. Вероятно тя е била разположена в източната част на стената, където за съжаление са регистрирани големи свлачищни процеси. Предполага се, че около 10 m от крепостната стена заедно с още една плътна кула фланкираща портата и самата порта заедно с около 2 дка от носа са пропаднали в морето. Пред крепостната стена не са открити следи от ров. В залива “Вромос” било разположено пристанището на крепостта от където археолозите са извадили стотици амфори и други артефакти.

Местоположение

Намира се на нос Акра, на 1.7 km северозападно от с. Черноморец общ. Созопол
Надморска височина: 27 m GPS координати: 42°27’29” С.Ш. и 27°37’40” И.Д.

Източници

Авторски колектив. Проучване на ранновизантийска крепост на полуостров Св. Никола при гр. Черноморец, Том 1. 2013
К.Василв

Снимки

https://photos.app.goo.gl/9Fk8svQfK2jyn9i6A

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.