Гр. Балчик – крепост Дионисополис

img 2559 e1605869084103

68 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Дионисополис/Dionysopolis/Карвуна се намира на 0.9 km северно по права линия от центъра на град Балчик. След потопа оцелялото население на античния град се премества в новото укрепление, което започнали да издигат още в самия край на V и началото на VI век.

Дионисополис от ранновизантийската епоха, е разположен върху платото на равнината, северозападно от центъра на Балчик, на територията на сегашния квартал Хоризонт. Твърдината има неправилна, силно издължена от юг- югозапад на север- североизток форма. Отстои на повече от 300 m от южния склон на крайбрежното плато и заема края на неговата тераса и горната част от склона към долината на изток. По територия е не повече от 150 дка.

Изцяло са проучени западната, северната и западната половина на южната крепостни стени на Дионисополис. Трасето на източната, крепостна стена е установено чрез сондажи. Дълга е около 770 m и има вид на начупена линия, състояща се от 4 отсечки с предопределено от конфигурацията на терена направление. По трасето на зида е проучена само една четириъгълна кула. Удебеляванията с около 2 m на зида в отделни участъци очевидно следва да бъдат интерпретирани като останки от стълбища, а не като вътрешни кули, както е в повечето от публикациите. В един от тези участъци е регистрирана и потерна.

В югоизточния ъгъл на укрепление Дионисополис, вероятно е била изградена голяма, кръгла кула. Южната крепостна стена е абсолютно праволинейна и има дължина около 250 m. Към късноантичната епоха се отнасят и две от регистрираните тук кули. Едната от тях е с четириъгълен план и се издава пред зида. Другата кула се определя като “двойна четириъгълна”, с което всъщност се пояснява, че тя се издава както пред, така и зад зида. Допуска се, че източно от нея се е намирала южната крепостна порта. Югозападния ъгъл на укреплението е защитен с внушителна по размери кръгла кула, анализът на която е дал основание да се разграничат два строителни периода в нейното изграждане.

Западната крепостна стена на Дионисополис, сключва приблизително прав ъгъл с южната и подобно на нея е праволинейна. Дълга е 485 m. От проучените 11 кули по трасето ѝ, 9 принадлежат към късната античност. Пет от тях първоначално са били четириъгълни, но в последствие са били преустроени в петоъгълни, като две от тях фланкират западната порта. Точно по средата между всеки две четириъгълни кули, били иззидани малки плътни триъгълни кули, в тила на които било изградено едно двураменно бойно стълбище. В хода на разкопките били регистрирани 4 такива кули.

Северната крепостна стена на Дионисополис се състои от две отсечки, западната от която е дълга 90 m, а източната 136 m. На нея са установени 6 кули (4 късноантични и 2 средновековни). В мястото на връзката и със западния зид и при чупката по трасето ѝ, са били издигнати по една ветрилообразна кула. В източния край на зида се намира северната порта, фланкирана от две много големи четириъгълни кули. При едно по- късно преустройство, челата на кулите били свързани с напречен зид, в средата на който бил оформен проход, а над него била издадена малка надвратна кула. Тук също по средата между по- големите кули, били издигнати плътни триъгълни такива с двураменни стълбища. Крепостната стена е изградена от добре оформени каменни блокове с малки и средни размери за лице и пълнеж от камъни и хоросан. Основите са широки 3.2 m. Положени са върху здрава скална основа и дълбочината им варира от 0.6 до 1.2 m. Дебелината на крепостния зид е 3-3.1 m.

Градежът на източната крепостна стена на Дионисополис видимо се различава от градежа на другите, по употребата на големи квадри за оформяне на външното лице. Смята се, че строежът на укреплението е започнат от император Анастасий и завършен от император Юстиниан 1. Също се предполага, че довършителните работи били форсирани във връзка с последствията от катострофалното наводнение от 544/545 г. След тази година се смята, че населението е напуснало античния Дионисополис и се е нанесло тук.

Пристигането на българите по тези земи, се оказва повратен момент в продължителния процес на етнически и териториални промени, започнали вследствие на великото преселение на народите. След голямата военна кампания на прабългарите под предводителството на хан Аспарух, принуждава Източната римска империя да изостави за много дълго време част от укрепителната система по западното Черноморие. Изоставени са и запустяват важни за империята укрепени места, върху чиито руини трайно се установяват и заселват българите.

Несъмнено този процес се отразява върху съдбините на цялата равнина, известна оттук нататък под наименованието Карвунска земя, а селището от Дионисополис вече се наименува Карвуна. Първите три столетия от съществуването на Дунавска България са период, през който на Карвунската земя се консолидира българската народност. Разположена в непосредствена близост до столичните центрове Плиска и Преслав, областта е гъсто населена и застроена от аули- укрепления и укрепени градски селища. Наред с “Дръстър” изключение от правилото прави само изоставеното от хан Аспаруховите българи недовършено укрепление край село Никулицел.

Твърдина Дионисополис/Карвуна при Балчик не само е най- мащабното, но и единственото в цялата област- от делтата на Дунав до Плиска. То има приоритет в отбранителната стратегия на владетелите в Плиска и Преслав, към Черно море.

Местоположение

Надморска височина: 182 m GPS координати: 43°24’55” С.Ш. и 28°09’37” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII век). Велико Търново, 2002.
Божилов, И., М. Димитров. Балчик- древност и съвремие. Балчик, 1990.
Автор: М. Гърдев

Снимки

Снимки от Дионисополис

Планове

gr balchik krepost dionysopolis dionisopolis 5f413c96eb62fgr balchik krepost dionysopolis dionisopolis 5f413c986b1e4

Видео

Comments are disabled.