Гр. Балчик – късноантична крепост Икинджи кале / Тузлата


2 / 100

Описание и история

Късноантична крепост, наречена “Икинджи кале”/”Тузлата” се намира на 4.94 km източно по права линия от центъра на град Балчик и на 3.54 km югозападно по права линия от центъра на село Топола. Сега се намира на територията на голф игрище “Блексийрама”. Изградена е върху равен терен край ръба на Добружанското плато. Намира се непосредствено северно от соленото езеро Тузла, над широката тук до 1 km и наклонена към морето крайбрежна тераса. На едромащабните карти местността се означава под името “Табията”. Укреплението е открито от К. Шкорпил. Към началото на XX век то вече е било почти напълно унищожено, поради системно извличане от местното население на строителен материал. К. Шкорпил допуска, че някога то е било по- голямо, но част от него се е отцепила с края на платото и пропаднала още в миналото. Запазената част е имала правоъгълен план. В най- добро състояние се е намирала част от източната стена, която се е извисявала над терена във вид на каменно- землен вал с височина около 1 m. Източната стена е била дълга 59.2 m, западната- 60.2 m и северната- 93.1 m. Стените са си личали в негатив, като плитки и широки ровове, останали след ограбването на строителния материал. Стените са били изградени от ломени камъни, свързани с бял хоросан. Местата на отбелязаните 3 кули, все още се разпознават на терена. Две от тях са били изградени в северозападния и североизточния ъгъл и по всяка вероятност са имали кръгъл план, а третата, чиито план не може да се определи от разкопки, се намира точно в средата на северната крепостна стена. Разлатия участък на южния край на източната крепостна стена може би указва местоположението на още една кула. Защитата е била подсилена от плитък околовръстен ров, вкопан в скалната почва и отстояващ на 5 m от крепостните стени. Понастоящем той е напълно обезличен. Пропорциите на крепостта, дават основание да се предположи, че поне половината от нея се е срутила с част от платото. Строена е в средата на VI век от император Юстиниан 1, като част от голямата отбранителна мрежа крепости в провинция Малка Скития заедно с крепостите при Камен бряг 2, „Тимум запад“, като плановата схемата и на трите обекта е идентична. След VII век укреплението попада в територията на голямото, укрепено, българско селище, простиращо се от летището на град Балчик, до крепостта на нос Чиракман. В 2006 година всички останки от твърдината бяха заличени. На нейната територия в момента са построени къщички за гостите на голф игрище „Блексийрама“.

Местоположение

Надморска височина: 173 m GPS координати: 43°24’35” С.Ш. и 28°13’28” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Планове

gr balchik kasnoantichna krepost ikindzhi kale tuzlata 5f413ca5f212agr balchik kasnoantichna krepost ikindzhi kale tuzlata 5f413ca7a8ff3

Comments are disabled.