С. Змейово – крепост Българското кале

С. Змейово - Българското кале

Вход на кула на Българското кале.


64 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Българското кале се намира на едноименната височина, на 2.47 km югозападно по права линия от центъра на село Змейово. Изградена е на стратегически, самостоятелен, куполообразен връх със стръмни склонове от всички страни. От него има отлична видимост във всички посоки. От запад, юг и изток е ограничен от десни притоци на Стара река, която го ограничава от север. Горната част на височината е обработена и моделирана така, че релефът да отговаря на изискванията на строителите.

Отбранителната линия на Българското кале е била двойна- вътрешна, каменна, крепостна стена и външна, дървена палисада със засечка на терена пред нея, която е правела склона отвесен или почти отвесен. Крепостната стена от север е в почти идеално права линия, като е дълга около 92 m. Западната, южната и източната стени са в една обща дъгообразна форма, която е дълга около 155 m. Затворената от стената площ е около 3.5 дка. В момента зидовете се проследяват под насип, широк около 15-20 m и висок около 1.5-3 m. Стената е дебела 2.1 m. Градежът е от ломен камък без спойка. По нея се забелязват останки от кули, като на една от южната страна, иманярите са оголили входът към вътрешността ѝ. Входът на укрепление Българското кале е от югоизточната страна. От там твърдината е и най- достъпна. Във вътрешността се забелязват основи на сгради, като тя е плътно застроена.

Отвън на 12-35 m от крепостната стена на Българското кале, както от въздуха, така и на терен, се забелязват очертанията на външната отбранителна линия, която на практика е петоъгълна и прилича на неправилен четириъгълник, с отрязан от югоизток ъгъл. Приблизителните размери на ограждението са около 130 m от север, около 53 m от изток, около 32 m от югоизток и около 108 m от юг. От външната страна на това заграждение, на терена се забелязва още една засечка, на която не сме определили формата и размерите.

В близката до Българското кале местност „Градище“ има основи на сграда, която според преданието е била параклис, свързан чрез подземен тунел с крепостта. Северозападно под височината има останки от средновековно селище. По начина на изграждане на двете укрепителни линии, формата на укреплението и разположението, може да се предположи, че твърдина Българското кале е от тракийския период, като е използвана за отбранителни цели и през средновековието.

Местоположение

Надморска височина: 521 m GPS координати: 42°28’50” С.Ш. и 25°35’56” И.Д.

Литература

Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982.
Автори: М. Гърдев и Л. Крушев

План

s zmejovo krepost balgarskoto kale 5f43c17cd1292
План по А. Попов.

Видео

Comments are disabled.