С. Жребичко – крепост Калето


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Калето се намира на едноименния хълм, на 1.46 km северозападно по права линия от центъра на село Жребичко. Тя е изградена на куполообразно възвишение със заравнено било и стръмни склонове на север, запад и юг. Възвишението е най- достъпно от изток, където широка седловина го свързва с основния масив. Тракийската крепост изградена на хълма, има много големи размери и се състои от няколко крепостни пояса. Най- външния крепостен пояс представлява, преградна стена с фронт на север. На около 60 m по- нагоре по склона, в южна посока се намира втория крепостен пояс. Този пояс обхваща целия хълм, като се губи в източната му част, където най- вероятно е напълно унищожен. Има приблизителната форма на гъба с тясна част насочена на изток. Площта затваряна от този пояс е над 33 дка. Най- вътрешната част от крепостта- цитаделата, е разположена на заравнения връх на хълма и има формата на ромб с ориентация север- юг. Максималните ѝ размери са 82х100 m и затваря площ от 5.3 дка. Именно върху цитаделата на тракийската крепост е издигната средновековната. Тя има много по- здрави и дебели, крепостни стени, които се проследяват във вид на насипи. Дебелината на стените е на по- малка от 2 m. Начина на градеж на тези стени не може да се определи без разкопки, но най- вероятно, камъните са споени с кал. До този извод може да се достигне, съдейки по градежа на малка, вътрешна, преградна стена, която разделя крепостта на две части. Тази стена е построена именно от камък, споен с кал и е запазена на височина 0.5 m. Дебелината на стената е малка и по всяка вероятност е строена доста по- късно, като разделя твърдината на малка по площ северозападна част и по- голяма, но по- добре укрепена югоизточна част. Входа към крепостта е бил от запад, като е оформен между две успоредни стени. От север, юг и изток на ъглите на крепостта се забелязват следи от три кули, вероятно с кръгла или полукръгла форма. В югоизточната част се забелязват останките на голяма сграда ориентирана в посока изток- запад. Тези останки по всяка вероятност са от църква. Югозападно от средновековната крепост (тракийската цитадела) се намира малко укрепено предградие вероятно от средновековния период. То е оформено върху част от тракийската външна крепост, като е отделено с напречни стени спускащи се от цитаделата. Има площ от 3 дка и част от стените му са запазени на височина 1.5 m. Те са градени от добре подредени ломени камъни без спойка. Дебелината на стената е около 1.3 m. През това предградие се е стигало до главната порта в средновековната крепост. Из целия терен се намират много парчета от груба керамика. По всяка вероятност през средновековието крепостта е служила основна за защита на местното население при опасност.

Местоположение

Надморска височина: 568 m GPS координати: 42°02’14” С.Ш. и 24°25’11” И.Д.  

Източници

М. Гърдев
К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2015/09/blog-post_95.html
https://goo.gl/photos/VtE34BYkPTuPzMm29

Планове

К.Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.