С. Житница – крепост на вр. Хасар

img 8362 scaled e1616505428597

11 / 100

Описание и история

Тракийска крепост има на връх „Хасар“, на 0.76 km източно по права линия от центъра на село Житница. Изградена е на възвишение с куполообразна форма, със стръмни склонове от изток и юг, намиращо се на източния край на рид. Най- достъпно е от северозапад по билото на рида. Той е ограничен от север и изток от река Перперешка, а от юг от Чабукли дереси. Двете се сливат източно от върха. От юг и югоизток скалите са стръмни и създават естествена защита. Твърдината е с правоъгълна 36х42 m. Възвишението е било терасирано и залесявано преди години. Неотдавна е провеждана горска сеч. Мястото е посещавано често от иманяри. На терена се виждат стари и нови изкопи. Билото е заравнено, наполовина голо, наполовина обрасло с трънливи храсти. Насипи от ломен камък се откриват откъм североизточна посока. На места се вижда част от зид, изграден от ломени камъни без спойка, запазен на височина около метър. Широчината му е твърде малка за да е част от крепостната стена. Парчета от керамика на терена се срещаха изключително рядко. Визуален контакт от мястото има с разположена на изток крепост „Клисетепе“ при с. Вождово, която обаче е на доста по- висока кота.

Местоположение

Надморска височина: 485 m GPS координати: 41°45’21” С.Ш. и 25°20’05” И.Д.

Литература

Автори: Д-р Д. Димов, М. Гърдев

Снимки

http://dimdimon.snimka.bg/other/krepost-quot-hasara-quot-s-bojurci.670080

Comments are disabled.