С. Юнаците – крепост Юнаците

С. Юнаците - крепост Юнаците

71 / 100

Описание и история

Енелолитна, тракийска и антична крепост Юнаците се намира на връх „Плоската могила“, на 1.28 km югозападно по права линия от центъра на село Юнаците. Изградена е на изкуствена, селищна могила, извисяваща се над околната равнина на 12 m височина. Тя е с диаметър около 110 m. На времето до нея е текла река Тополница, която може би е обграждала могилата като остров.

Могилата се нарича селищна, защото всяко селище съществувало на мястото, благодарение на своя бит е натрупало пласт от битови останки, благодарение на които в днешно време археолозите определят кой е живял на мястото и колко време го е обитавал.

В случая могила Юнаците е натрупана от 28 селища възникнали и унищожени на едно и също място, като най- старото е на около 7000 години и е възникнало в период, в който според официалната история не са съществували Египетски пирамиди и Китайска стена. Осем от селищата са енеолитни от каменно- медната епоха (V хилядолетие пр.н.е.), седемнадесет селища са от ранната бронзова епоха (IV-III хилядолетие пр.н.е.), две са от късножелязната епоха. Изследванията показват, че всичките тези селища са имали защитна крепостна линия.

След тях върху така образувалото се възвишение, римляните построяват кастел, който на свой ред е бил унищожен. Последните обитатели през средновековието на възвишението са погребвали своите мъртви.

Могила Юнаците се изучава от 1939 г. до ден днешен с прекъсвания. Но най- големите открития са направени през последните 30 години. Дългите години проучване свидетелстват, че тук около 4750-4650 г.пр.н.е. е възникнало голямо селище с площ от около 120-150 дка, като могилата е била неговият център, изградена на най- високата му част от терена. Центърът е бил защитен от крепостна стена, изградена от трамбована глина. Тя е била широка около 4 m. Още не се знае каква площ е заграждала. В момента стената е запазена на височина от 2.5 m. Археолозите предполагат, че е била висока около 5 m. Защитната линия е включвала и ров, който е бил широк над 10 m с дълбочина 4 m. Според археолозите това е първата цитадела в света.

Културата на населението обитаващо Юнаците е била на много високо ниво във всяко едно отношение, като това включва и технологичните умения вероятно запазени от предната цивилизация преди Потопа. Жителите на град Юнаците са търгували на много широка територия с произведени от тях стоки с високо качество, като са стигали чак до Бяло море. Всичко открито досега чрез разкопки говори, че тук е съществувал добре уреден град със сложна и масивна крепостна система, висока култура на местното население в общество, което е развито във всички сфери от живота.

Първите такива градове ще възникнат в Месопотамия чак 1500-2000 години по- късно. Град Юнаците е свидетелство на високо развитата цивилизация, населявала нашите земи. За това свидетелства и златото от Варненския халколитен некропол, което е от 4400-4100 г.пр.н.е. и е най- старото намерено обработено злато в света. Още по стар е градът „Провадия- Солницата“, който според археолозите е възникнал 5500-5000 г.пр.н.е. Там местното население си изкарвало прехраната с добив на сол, която по онова време била по ценна от златото. През 5300-5250 г.пр.н.е. е възникнало и селището при Дуранкулашкото езеро, където се намира най- древната каменна архитектура на Стария континент. В Юнаците са открити и съдове със знаци по тях, подобни на тия от откритите глинени плочки в Криводол, които също са от V хилядолетие пр.н.е.

Според доц. Д-р. Явор Бояджиев по това време в Европа най- развитата цивилизация се намира на Балканите. Може смело да се предположи, че тая цивилизация си е имала своя държава – най- ранната в света. Защото останки от нея се срещат от Карпатите до Бяло море. Намерените паметници дават основание да се предположи, че освен висока култура и технология, тези хора са имали и висока политическа организация, предполагаща централизирано ръководство. В началото на IV хиледолетие пр.н.е. на Балканите нахлуват диви племена, които унищожават тази цивилизация. Открити са овъглените скелети на хора сред руините на жилищата им с останки от оръжията, с които били убити. По- късно, през бронзовата епоха, животът отново се заражда в Юнаците, но културното равнище вече е много по- ниско.

Местоположение

Надморска височина: 234 m GPS координати: 42°13’55” С.Ш. и 24°15’46” И.Д.

Литература

Николова, В. За селищната могила „Юнаците” и най-старата европейска цивилизация. – В: Информация за крепост Юнаците (Достъп: 13.10.2021).
https://museum-pz.com/wp/selishtna-mogila-iunacite/ (Достъп: 13.10.2021).
Автор: М. Гърдев

Видео

Видео за крепост Юнаците
Видео за крепост Юнаците

Comments are disabled.