С. Ясеново – крепостно съоръжение Амзоновия копак

С. Ясеново - крепостно съоръжение Амзоновия копак

Част от зида на крепостната кула


69 / 100

Описание и история

Антично, късноантично и средновековно, крепостно съоръжение Амзоновия копак се намира в едноименната местност, на 1.6 km североизточно по права линия от центъра на село Ясеново. Построено е на изкуствено заравнена площадка със стръмни (а на времето и с отвесни) склонове от всички страни с изключение на северозапад, намираща се в долната част на югоизточния склон на рида “Таш тепе”, който е част от рида “Тузлата” и масива “Голям Исполин”. От изток е ограничено от потока Ъшиклар дере.

Крепостно съоръжение Амзоновия копак заедно с крепостта “Къзаланско дере”/”Момина поляна” са пазили пътищата и достъпът от юг към “Химитлийският проход” през рида “Тузлата”. Определено най- голямата си защитна роля са изиграли през средновековието, но не е изключено тук да е имало византийска митница, когато северно от Балкана вече се е намирала Дунавска България.

От това, което е останало от съоръжението Амзоновия копак, може да се определи, че то е съществувало през античния, късноантичния и средновековния периоди, а може би и по времето на траките. През различните периоди обекта е приемал различни форми и размери. Твърдо може да се твърди че тук е имало крепост или укрепено селище, а не само малка кула.

Второто, което също твърдо може да се твърди е, че пътят към „Химитлийския проход“ от южната страна през различните периоди е имал различни трасета, например османският път в района на твърдината е издълбан на ново място, като новото трасе е унищожило част от защитната линия на твърдината Амзоновия копак. Прокараните по- късно горски пътища също не са пощадили съоръжението. По- точно определяне на различните защитни линии може да се извърши през зимните месеци, когато няма сняг и листа по дърветата и храстите. Възможно е на мястото да е имало укрепено селище, тъй като приблизителните размери на цялото съоръжение са 230 m в посока североизток- югозапад и около 90-100 m в посока северозапад- югоизток.

Защитните елементи на Амзоновия копак включват кула с правоъгълен план, преградна стена, на която е имало порта и която се проследява на дължина от около 180 m, валове и ровове.

Смело може да се твърди, че античния път не е тръгвал от село Ясеново като османският, а от местността „Джевизлик“, която се намира на около 0.8 km източно от края на селото. Пътят се изкачва по склона стига до Амзоновия копак, влиза в него от югоизток. Югоизточно до него върви преградна стена (дема). На около 90 m североизточно след като влиза в укреплението, пътят стига от западния край на кулата. До нея прави рязък завой и посоката от север се променя на изток покрай северозападния ъгъл на кулата. След завоя е имало порта, преграждаща пътя. След нея пътят продължава на североизток, а преградната стена от кулата и портата вече върви северозападно до пътя. Един вид пътят през портата прониква през вътрешната укрепителна линия. Преградната стена преди портата се намира на по- висока позиция от пътя от югоизток, след портата по- високата позиция се запазва, но вече от северозапад. На около 120 m след кулата пътят напуска защитеното пространство на крепостно съоръжение Амзоновия копак.

Външната защитна линия на Амзоновия копак от запад представлява огромен вал, който се проследява на дължина около 225 m в посока североизток- югозапад. Пред него от външната страна има ров. Югозападната защитна линия е с дължина около 40 m и се проследява във вид на засечка на терена, която е висока около 3-4 m. Същата засечка продължава от югоизток на дължина около 90 m и от изток на дължина около 190 m. От изток Амзоновия копак е ограничен от дерето Ъшиклар, по което вероятно в миналото е текла река или поток.

Градежът на кулата е от ломени камъни и бял хоросан. Преградната стена е изградена от ломени камъни, споени с бял хоросан, примесен с парчета от строителна керамика. Във вътрешността се намира много битова керамика от различни периоди, както и тухли.

Местоположение

Надморска височина: 640 m GPS координати: 42°41’53” С.Ш. и 25°15’51” И.Д.

Литература

Попов, А. Крепостни и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982.
Автори: М. Гърдев и И. Крушев

Видео

Автор: И. Крушев

План

С. Ясеново - крепостно съоръжение Амзоновия копак

План на съоръжението Амзоновия копак по А. Попов

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.