С. Ясеново – тракийско, укрепено селище на рида “Харманкая”


Описание и история

Тракийско, укрепено селище има на рида „Харманкая“, на 3.09 km северозападно по права линия от центъра на село Ясеново. Изградено е на 702 m над крепостта на връх „Харманкая“ в северна посока. Мястото от запад, юг и исток е с високи и стръмни склонове. Най- достъпно е от североизток, където върха на който е изградено се свързва с останалата част от масива. Няма информация за запазени крепостни стени, но на терена се забелязва трасето им. Има вероятност камъните от стените да са използвани за изграждането на кошарите, които се намират на 280 m от обекта. По всяка вероятност крепостната стена е била двойна. Вътрешното пространство е с елипсовидна форма, издължена в посока североизток- югозапад. Приблизителните, максимални размери са 95х53 m. Външната крепост също има почти правилна, елипсовидна форма, която се нарушава от скален издатък от югозапад. Максималните, приблизителни размери са 176х126 m. От изток под крепостта минава най- западното, южно разклонение на пътя за „Химитлийския проход“. Приблизително на 380 m източно под обекта извира река Кеседере.

Местоположение

Надморска височина: 1216 m GPS координати: 42°42’47” С.Ш. и 25°14’02” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.