С. Ярловци – крепост Земън


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Земън на 1.44 km североизточно по права линия от центъра на село Ярловци, западно до пътя за село Забел, на десния бряг на река Ерма. На естествено защитен терен, издигащ се като пресечен конус над Знеполе, през късната античност е изградена голяма крепост, която е продължила да съществува и през ранното средновековие. Стръмните склонове на възвишението са подсилени от най- малко три крепостни пояса, изградени от ломен камък, споен с хоросан. В днешно време крепостните стени се проследяват под формата на насипи силно обрасли с ниска растителност. Крепостта е обхващала площ от около 7 дка. До неотдавна тази площ се е обработвала. И до сега в останалата обработваема площ се намират фрагменти от строителна и фина гледжосана керамика. В подножието на крепостта се намира минерален извор около който е била издигната римска баня. Останките на тази баня и до днес се проследяват на терена. Крепостта се намира на пътя свързващ Тимошко- Моравските земи с Беломорието по поречието на Струма. Нейното стратегическо и търговско- икономическо значение е било голямо. По всяка вероятност тя е една от крепостите към Ремесиана(античен град между Пирот и Ниш близо до днешния град Бела паланка), за които говори Прокопий.

Местоположение

Надморска височина: 788 m GPS координати: 42°48’59” С.Ш. и 22°33’53” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Димитрина. Археологическите паметници в Пернишки окръг. София, 1983 
К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/8HJpEF2UMruCmKpi9

Планове

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.