С. Водна – крепост в м. “Дъртия път”


Описание и история

Антична крепост има в местността „Дъртия път“, където вече трудно се забелязват останки от крепостна стена- също има известен извор. 

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Comments are disabled.