С. Църварица – крепост Преколо


Описание и история

Късноантична крепост „Прекопо“ се намира в едноименната местност, на 0.35 km североизточно по права линия от центъра на село Църварица. Селото е разположено в долината на р. Речица- една от главните връзки в миналото между земите на Македония и тези на днешна България,то районът му е населяван от най- стари времена. За охраната и поддръжката на този път са били изграждани укрепени пунктове и крепости. Останки от една такава крепост съществуват в местността “Прекопо”. Крепостта е разположена на естествено конусообразно възвишение с наклон на юг, където се спуска дълбок ров- прекоп. От крепостната стена, която е ограждала цялото възвишение, сега са запазени останки- главно в западната част. Градежът на дебелата 1.5 m стена е от ломен камък и хоросан, смесен със счукана тухла. Върху затревения и залесен терен има изобилие от културни останки: късове от керемиди, тухли, части от долиуми, амфори и др. Крепостта е датирана към късната античност (IV-VI в.).

Местоположение

Надморска височина: 765 m GPS координати: 42°04’23” С.Ш. и 22°50’24” И.Д.

Източници

Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.