С. Топчии – крепост Гюндурмез

img 9221 scaled e1623146582470

63 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Калето се намира в местността “Гюндурмез”, на 1.1 km източно от село Топчии. Твърдината е обхождана от К. Шкорпил, както и от Т. Иванов, и Ст. Стоянов. Изградена е в ъгъла на плато, което от север, запад и юг е със стръмни склонове. В днешно време обектът е изцяло унищожен, но от сателитна снимка се виждат очертанията на източната, крепостна стена.

Формата на Калето в местност “Гюндурмез” е неправилна, трапецовидна. Максималните размери в посока изток запад са 170 m, а в посока север- юг са 267 m. Източната част на укреплението в момента попада в границите на обработваема, селскостопанска площ.

Местоположение

Надморска височина: 240 m GPS координати: 43°40’11” С.Ш. и 26°31’18” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Шкорпил, Х. Шкорпил, К. Могили. Пловдив, 1898.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.