С. Тетово – крепост в м. Асарлъка


4 / 100

Описание и история

Крепост има в местността „Асарлъка“/“Калето“, на 6.13 km югоизточно по права линия от центъра на село Тетово. Построена е на нос, ограничен от изток, юг и запад от дере със стръмни склонове към него. Най- достъпна е от север, откъдето територията е защитена от три рова и минимум един вал. Формата на обекта е неправилна, продиктувана от конфигурацията на терена. Максималните размери са 415 m в посока север- юг и около 440 m в посока изток- запад. Всички защитни линии са дъгообразни, обърнати с изпъкналата част на север и от източната страна са силно обезличени. Най- външния ров е дълъг около 475 m и прегражда терена от бряг до бряг, които в случая са отвесни и скалисти. Вторият ров се намира на 60-100 m южно от първия. Дълъг е около 388 m и също прегражда пространството от бряг до бряг. Третият ров се намира на 20-36 m южно от вторият. Дълъг е около 374 m. Този ров явно е най- дълбок и най- широк, защото най- ясно се очертава на терена. Южно от него се забелязват останките на вал, който в момента е широк около 18 m. От другите страни от сателитна снимка не се забелязват останките на защитна линия, но вероятно по ония времена дерето е било пълноводна река широка около 70-100 m. Във вътрешността се виждат много иманярски изкопи. Според местните твърдината е римска, но защитната линия прилича повече на средновековна. Открити са много остриета от стрели, монети и т.н. Западно от укреплението в посока север- юг минава античния път „Апиария“- „Туида“ през прохода „Вратник“/“Демиркапия“. В тази отсечка му е дадено името „Варна йол“.

Местоположение

Надморска височина: 137 m GPS координати: 43°46’39” С.Ш. и 26°20’31” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.