С. Телиш – крепост Калето в м.”Пипра”


Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост Калето се намира в местността „Пипра”, на 5.67 km западно по права линия от центъра на село Телиш. Изградена е на терен защитен от юг и запад с отвесен склон, а от останалите посоки със стръмни склонове. Крепостта се намира в близост до римския път, който е минавал по поречието на река Искър. Най- достъпно е от изток, където е издълбан изкуствен ров в скалите, отделящ крепостта от останалата част на възвишението. Над рова е била изградена голяма кула. Стените от по- достъпната северна част са били широки над 2 m. В крепостта се забелязват основите на много сгради. Осеяна е с иманярски изкопи.

Местоположение

Надморска височина: 213 m GPS координати: 43°18’15” С.Ш. и 24°11’55” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.