С. Текето – крепост Малкото хасарче


66 / 100

Описание и история

Средновековната крепост Малкото хасарче се намира на едноименната височина, на 1.29 km югоизточно по права линия от село Текето и е само на 2.37 km североизточно от крепост “Големия хасар”. Малкото хасарче е стръмен закръглен хълм с правилна полусферична форма, достъпен откъм селото по път, който върви на изток- североизток. В ляво от пътя има селище от римската епоха, с обилни останки от червена керамика по повърхността.

Крепостните стени опасват върха на хълма във формата на неправилен многоъгълник издължен в посока изток- запад, затваряйки площ от 1.5 дка. Стените са изцяло зарити в земята, но на няколко места могат да се видят иманярски изкопи. Дебелината на стената е 2 m, градена с ломен камък, споен с бял хоросан, който има значителен примес от ситен пясък. В източната част на крепостта иманяри са разкрили малка правоъгълна кула. Максималните размери на укреплението са 50х36 m. В изкопаната пръст могат да се намерят фрагменти от средновековна битова керамика от X-XII в.

Под Малкото хасарче има следи от тракийско светилище от римската епоха- намерена е мраморна оброчна плочка на тракийски конник, керамика от II-III в. и меден фолис на император Аврелиан (270-275 г.), който се съхранява в ИМ- Хасково. Малка бронзова фигурка (частно притежание) на конник, произхожда от същото място. Монети от ранновизантийската епоха и средновековието са намерени по дворовете в самото село. В местността „Кайната“, в подножието на Малкото хасарче са открити средновековни гробове със стъклени и бронзови гривни, а при прокопаване на напоителен канал- основи на постройки, според работниците- с „носени от другаде“ (т.е. не местни) камъни. Монети от ранновизантийската епоха и средновековието са намерени по дворовете в самото село.

Пътепис

За Малкото хисарче съм чувал още като дете от баба си, която е родом от близкото село Конуш. В селото се говорело, че под могилата имало закопано златно рало. Може би някъде в 40-те или 50-те години на миналия век иманяри от селото опитали да проникнат в могилата, но при копането от земята започнали да излизат кълба отровни змии и те зарязали опитите си. По времето на социализма в района беше дислоцирана секретна, военна част и достъпа до обекта беше невъзможен. За пръв път посетих мястото в началото на 90-те, скоро след оттеглянето на военните. На върха на могилата още личеше изкопа правен от иманярите. В подножието имаше изкопани от военните окопи за мототехниката и на места се виждаха части от зид направен от дялани камъни. Възможно е зидът да е част от крепидата на могилата. За втори път отидох там някъде в края на 90-те. На хълма активно работеха иманяри. Имаше няколко изкопа с внушителна дълбочина. От пресата научих, че през 2006 година на Малкото хисарче е работил професор Китов. Разкопките са били заснети от екип на Discovery channel. Предвид недостига на финанси е било решено работата да бъде прекратена. Обектът е лесно забележим. Намира се между селата Конуш и Козлец и пътувайки от Хасково за Кърджали се пада в дясно от пътя. До там преди се стигаше по черен път през нивята.
Д-р Д. Димов

Местоположение

Надморска височина: 350 m GPS координати: 41°50’47” С.Ш. и 25°28’44” И.Д.

Литература

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001.
Автори: д-р Д. Димов, К. Василев, М. Гърдев

Снимки

Снимки на крепост Малкото хасарче

Видео

Comments are disabled.